Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha,aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.” Dyrekcji, Wychowawcom, Nauczycielom oraz Pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej serdeczne podziękowania za ośmioletnią pracę dydaktyczną, rozwijanie…

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej