News dnia

26 mar 2015
Regulamin konkursu plastycznego „Stop agresji i przemocy”

Organizatorem konkursu jest zespół do spraw promocji szkoły
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
2. Cele konkursu:
– kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego człowieka,
– wyposażenie dzieci i młodzieży w postawę wolną od przemocy i agresji,
– wspieranie nauczycieli w ich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych przy realizacji jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
3. Szczegóły techniczne:
– uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej (plakatu, rysunku, wyklejanki, wydzieranki, komiksu etc.) w formacie minimum A3,
– prace …

Czytaj więcej »

Kategorie

Aktualności, Konkursy, News dnia »

26 mar 2015

Organizatorem konkursu jest zespół do spraw promocji szkoły
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
2. Cele konkursu:
– kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego człowieka,
– wyposażenie dzieci i młodzieży w postawę wolną od przemocy i agresji,
– wspieranie nauczycieli w ich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych przy realizacji jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
3. Szczegóły techniczne:
– uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej (plakatu, rysunku, wyklejanki, wydzieranki, komiksu etc.) w formacie minimum A3,
– prace …

Aktualności, Konkursy, News dnia »

26 mar 2015

Konkurs trwa od 23 marca 2015r. do 23 kwietnia 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia 2015r.
ORGANIZATORZY:
Zespół d/s Promocji Szkoły; (koordynator : Mirosława Jakoniuk)
CELE KONKURSU :
– kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
– pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
– wyrażanie odczuć w formie plastycznej;
– twórcza organizacja czasu wolnego;
– kontynuacja zbierania materiałów do planowanego wydawnictwa o szkole;
– wyłonienie prac konkursowych przeznaczonych do publikacji;
ADRESACI KONKURSU:
Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
Prace uczestników oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I – oddziały przedszkolne
II – klasy I-III
III – klasy IV-VI
TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
– przedmiotem …

Aktualności, Konkursy, News dnia »

26 mar 2015

Organizator:
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej.
Cele konkursu:
– wzbogacenie wiedzy uczniów o mieście;
– umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich;
– motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z historii i sztuki;
– umacnianie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
Organizacja:
Konkurs będzie przebiegał w dwu etapach:
– I etap pisemny, kwiecień 2015 r.;
– II etap ustny odbędzie się w pierwszej dekadzie maja 2015 r.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sali nr 16 (w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej). Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa, do końca marca 2015 roku, u nauczyciela …

Aktualności, News dnia, Świetlica »

23 mar 2015

Dnia 17 marca 2015 roku w świetlicy szkolnej odbyło się niecodzienne spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej z p. Przemysławem Kurkowskim. W trakcie spotkania dzieci wysłuchały prelekcji nt. zdrowego odżywiania i higieny spożywania posiłków. Wychowankowie świetlicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach zadając i odpowiadając na pytania. Najmłodsi chętnie dzielili się swoim doświadczeniem w przygotowywaniu i spożywaniu zdrowych oraz smacznych potraw. Na zakończenie dzieci podziękowały niecodziennemu gościowi za wizytę wręczając podziękowanie oraz drobny upominek.

Aktualności, News dnia »

20 mar 2015

Dzień 20.03.2015r.był wyjątkowy nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla dzieci z przedszkola ” Kubuś Puchatek”, nr 11, 6 oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podst. nr 3 im. Marii Konopnickiej. Nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami oraz wolontariuszami z Akademii Wychowania Fizycznego przygotowali gościom wiele atrakcji. Na hali sportowej przedszkolaki mogły podziwiać umiejętności gimnastyczno- sportowe swoich starszych kolegów. Brały też udział w ciekawych zabawach ruchowych. Mali widzowie obejrzeli również spektakl teatralny ” O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Przedszkolaki mogły zaprezentować swoje zdolności muzyczne oraz pochwalić się wiedzą ma temat …