100-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej – fotorelacja

Po wielu miesiącach prac i starań 02.09.2010 r. została oddana do użytku hala widowiskowo – sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Stało się to w wyjątkowym momencie, ponieważ nasza szkoła świętuje stulecie istnienia.
Uroczystości otwarcia hali sportowej i poświęcenia pamiątkowej tablicy obchodów stulecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej rozpoczęły się mszą świętą w kościele WNMP, celebrowaną przez biskupa siedleckiego księdza Zbigniewa Kiernikowskiego. Po mszy zaproszeni goście, nauczyciele, młodzież i rodzice przeszli ulicami miasta do hali sportowej. Delegacja złożona z przedstawicieli władz miasta, dyrekcji szkoły, rady rodziców oraz uczniów dokonała odsłonięcia pamiątkowej tablicy, nastąpiło również przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie obiektu, który poświęcił bp Kiernikowski. Po okolicznościowych przemówieniach licznie zgromadzeni goście obejrzeli część artystyczną oraz prezentację multimedialną, dokumentującą poszczególne etapy budowy hali. Wielkim zainteresowaniem publiczności cieszyły się pokazy sportowe w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wystąpienie prawnuka patronki szkoły Pana Jana Bieleckiego. Dla upamiętnienia jubileuszu obok szkoły zasadzono drzewo. W dniu święta Trójki z rąk naczelnika Wydziału Edukacji Joanny Marchel akty mianowania odebrało 28 nauczycieli bialskich szkół i placówek oświatowych. Uroczystość zakończył poczęstunek w „starej” sali gimnastycznej, którą w tym dniu zamieniono na swoistą salę bankietową i galerię fotografii ilustrujących stuletnią historię i tradycje.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej