2 listopada 2018 r.

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i w porozumieniu z Radą Rodziców

2 listopada 2018 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1 – 8.

 Oddział przedszkolny – dyżur w godz. 7.30 – 12.30.

 Świetlica szkolna – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w godz. 7.00 – 16.30.

 W tym dniu nie będzie obiadu.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej