Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

2 maja 2020 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej KARTKA Z KALENDARZA .

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Choć święto to wprowadzone zostało do kalendarza już kilkanaście lat temu, to jednak nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to za święto Dzień Flagi i jak jest obchodzony w Polsce 2 maja. Szczegóły na ten temat można znaleźć poniżej.

 

 

CZY  WIESZ, ŻE?

To święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku.

Obchodzimy je w całym kraju 2 maja.

Flaga jest – obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym.

Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza

jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą.

Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów.

W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty

moralne ; czerwień – ogień, odwagę i waleczność.

Dlatego te barwy dominowały w kolorystyce słowiańskich strojów, uzbrojenia,

dekoracji wnętrz, a nawet grobowców.

Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972

roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia

Konstytucji. Wówczas, wszystkie warszawskie damy ubrały białe suknie,

przepasane czerwonymi szarfami.

Geneza polskiej flagi jest jedną z ciekawszych w świecie.

Wywodzi się ona z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego

Księstwa Litewskiego.

Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i Pogoni – czyli rycerza

galopującego na koniu – który jest godłem Litwy. Oba godła znajdują się na

czerwonych tłach tarcz herbowych.

Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego

7 lutego 1831 roku.

„Izba senatorska i poselska, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki,

pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły, że :

  • Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz

Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym (…).”

Tak świętą żądzą zagrzane

Wojowników czoła harde

Przyjęły w losu zamianę

Białą czerwoną kokardę

Polacy nosili biało-czerwone kokardy podczas wszystkich powstań

niepodległościowych w XIX wieku. Nosili je z poczuciem dumy i nadziei.

O jej popularności świadczy znana wówczas śpiewka:

Orzeł biały, Pogoń i biała kokarda

W sercu wolność, honor i życia pogarda …

W okresie zaborów noszenie polskich barw narodowych było całkowicie

zabronione. Jednak Polacy, mimo prześladowań, otaczali je szacunkiem

i byli im wierni. Żołnierze walczący w różnych zakątkach świata, rodacy

wyruszający na tułaczkę za pracą i chlebem – zabierali swoje sztandary

bojowe i biało-czerwone kokardy, aby nie zapomnieć o Ojczyźnie.

Były dla nich świętością.

Na polskich sztandarach wypisane było hasło: Za naszą i Waszą Wolność”.

Na biało-czerwonych chorągwiach Legionów polskich we Włoszech

wyhaftowano napis: „Równość , braterstwo, dobrobyt dla wszystkich”.

Polscy żołnierze wracali do kraju na każdy odgłos walki o niepodległość.

Biało-czerwone chorągwie i kokardy zdobiły uczestników Powstania

Krakowskiego w 1846 roku. Wówczas na Starym Rynku, załopotała

biało -czerwona chorągiew z napisem: „Za wolność ludu”.

Czerwony sztandar z Białym Orłem w okresie niewoli i w czasach I wojny

światowej był symbolem walki i zwiastunem wolności,

a po uzyskaniu niepodległości Polski – największą świętością Polaków.

Ulice wszystkich miast rozkwitły narodowymi barwami. Wiele osób dotykało

wywieszone sztandary, całowało je i płakało ze szczęścia.

1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę

o godłach i barwach narodowych. Znajdujemy w niej zapis:

„ Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony

w podłużnych paskach, równoległych, z których górny – biały,

dolny zaś – czerwony”.

Niezliczone dowody bohaterstwa i bezgranicznej wierności dla barw

narodowych wykazali Polacy w okresie II wojny światowej.

Polski sztandar wojskowy z wypisanym hasłem: Honor i Ojczyzna”

i polska biało-czerwona flaga były wszędzie:

Jedna była – gdzie ? Pod Tobrukiem.

Druga była – hej ! Pod Narwikiem.

Trzecia była pod Monte Cassino.

A każda jak zorza szalona,

Biało-czerwona, biało – czerwona !

Czerwona jak puchar wina,

Biała jak śnieżna lawina,

Biało- czerwona !

Szczególnie podniosły moment miał miejsce w grudniu 1944 roku, kiedy

społeczeństwo wyzwolonej Pragi wręczyło sztandar 10 pułkowi Piechoty

4 Dywizji im. Jana Kilińskiego.

Cisza zapanowała zupełna, gdy dowódca pułku, odbierając sztandar, ukląkł

na prawe kolano i całując skraj haftu, wręczył go chorążemu sztandaru

mówiąc:

Przyrzekam zatknąć ten sztandar na gruzach Berlina.

Powróci do kraju zwycięski…”

I tak się stało.

„Zatknięcie polskiej flagi na Bramie Brandenburskiej oznaczało nie tylko

zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem, ale było przede wszystkim –

symbolem naszej wolności, okupionej krwią i życiem milionów Polaków.

Polskie barwy narodowe, wyrosłe z piastowskiego znaku herbowego,

towarzyszyły i towarzyszą nam we wszystkich ważnych wydarzeniach

i w codziennym życiu.

Dziś, polska biało-czerwona flaga powiewa wszędzie tam, gdzie byli i są

Polacy:

  • na szczycie Góry Kościuszki w Australijskich Alpach

  • na najwyższych szczytach na Spitsbergenie i Antarktydzie

  • nad budynkami polskich ambasad i konsulatów

  • przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku

i siedzibą Unii Europejskiej w Brukseli.

  • pojawia się wraz z polskimi statkami i samolotami (z biało-czerwoną

szachownicą na kadłubie) w setkach portów świata.

Z niezwykłym wzruszeniem i dumą przeżywamy chwile, gdy podczas olimpiad

sportowych na najwyższy maszt na stadionie wciągają polską flagę i rozlegają

się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego.

W pełni zgadzamy się ze słowami Czesława Janczarskiego wyrażonymi

w wierszu:

Powiewa flaga.

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

biel – serce czyste…

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

Dzisiaj symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń, ale pod

jednym warunkiem – należy je otoczyć czcią i szacunkiem. Jest to patriotyczny

obowiązek ,każdego obywatela, każdego Polaka.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej