Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po śmierci króla Jana III Sobieskiego o tron Polski zabiegali władcy obcych państw. Przekupywali oni niektórych magnatów polskich i starali się przeciągnąć ich na swoją stronę. Powstały różne zwalczające się obozy i stronnictwa. Powodowało to zamieszanie w kraju, pogłębiało anarchię i coraz bardziej osłabiało Polskę. Z osłabienia Rzeczypospolitej korzystali władcy sąsiednich mocarstw: Prus,  Rosji i Austrii. Doprowadzili oni do I rozbioru Polski  w 1772r. W drugiej połowie XVIII wieku znaleźli się jednak w Polsce ludzie tacy jak: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki,  Stanisław Małachowski i inni, którzy dostrzegli grożące niebezpieczeństwo całkowitej utraty niepodległości.  Głosili potrzebę zaprowadzenia takich zmian, które wzmocniłyby siłę państwa, np. zwiększenie armii, poprawienie położenia chłopów, podniesienie poziomu oświaty, ukrócenie samowoli magnatów.  Najważniejszymi sprawami związanymi z reformą zajął się sejm zwany Czteroletnim lub Wielkim. Podczas jego obrad, które toczyły się na Zamku Królewskim w Warszawie doszło do uchwalenia Konstytucji w dniu 3 maja 1791roku. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1792 roku po zakończeniu obrad sejmowych przeciwnicy reform zawiązali Konfederację Targowicką i poprosili Rosję o zbrojną interwencję. W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, a w 1795 roku Rosja, Prusy i Austria w wyniku III rozbioru Polski dokonały likwidacji państwa na 123 lata.  

W dniu 29.04. 2011 r. uczniowie naszej szkoły, chcąc oddać hołd twórcom Konstytucji 3 Maja przygotowali uroczysta akademię.

W uroczystości wzięły udział:

klasy V a i V d – recytacja oraz rys historyczny

klasa I d  – polonez (p. M. Matusz)

klasa I c, chór szkolny – część muzyczna

koło taneczne – polonez (p. U. Nikoniuk)

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akademii

W. Gibasiewicz

K. Więcek

A. Kuna

Część muzyczna

Z. Lasiecka

B. Tarasiuk

W. Tokarski

Dekoracja

E. Hubczuk

Galeria zdjęć z akademii

D. Pytka

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej