221 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 – MAJA

30 kwietnia 2012 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – Maja.

Inscenizacja przygotowana przez uczniów klas: IVa, VB, Vd, VIc przeniosła widzów do czasów Sejmu  Wielkiego. Obradom przewodniczył marszałek sejmu – Stanisław Małachowski. Podczas obrad  zabrał  głos poseł reformatorski Hugo Kołłątaj. Starych przywilejów bronili posłowie konserwatywni: Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki. Obrady zostały przerwane manifestacją mieszczan, domagających się praw dla tej warstwy społecznej. Król Stanisław August dla ratowania państwa polskiego ogłosił ustawę rządową.

Połączenie przeszłości i współczesności  pozwoliło zrozumieć młodym ludziom sytuację, w jakiej znalazła się Polska w XVIII wieku.

Nad całością czuwali nauczyciele:

A.Kuna, J.Gołębiowska, D.Chrabska, B.Tarasiuk, W.Tokarski, D.Sikora.

Opracowała: J.Gołębiowska


Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej