Beskid Śląski 2010 r.

W dniach 2 – 6 października 2010 roku uczniowie należący do Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTSM w Szkole Podstawowej nr 3 wzięli udział w XII Rajdzie Górskim PTSM „Turystyka i Ekologia”. Organizatorem rajdu było Biuro Zarządu Głównego PTSM. W trakcie rajdu organizatorzy przewidzieli różne konkursy i atrakcje.

Uczniowie z „trójki” dobrze poradzili sobie w rywalizacji konkursowej, zdobyli  drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zgodnie z programem uczniowie uczestniczyli w różnych wycieczkach. Na Równicę (884 m n.p.m.) wędrowano czerwonym szlakiem. Wejście na szczyt Czantorii Wielkiej (995 m n. p. m.) dostarczyło młodzieży wiele radości, skorzystali z atrakcji turystycznej, jaką jest wyciąg krzesełkowy na Stokłosicę. Pogoda dopisała, wyjazd był bardzo udany. Program rajdu umożliwił uczniom aktywny wypoczynek i poznanie ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej