Bialski Dzień Przyjaźni Polsko-Włoskiej

Bialski Dzień Przyjaźni Polsko-Włoskiej

Dnia 8 maja  br. uczniowie koła historycznego wraz z opiekunem dr Dariuszem Sikorą reprezentowali naszą szkołę podczas obchodów Bialskiego Dnia Przyjaźni Polsko-Włoskiej pod hasłem „Zawsze możesz wybrać – Tak lub Nie”.

Głównym punktem obchodów były uroczystości upamiętniające pomordowanych żołnierzy włoskich, które odbyły się na terenie Cmentarza Jeńców Włoskich w Białej Podlaskiej. Wśród zaproszonych gości byli: Ambasador Włoch w Polsce JE Alessandro De Pedes,
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież z terenu miasta. W Kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego.
została odprawiona Msza Św. w intencji pomordowanych. Następnym punktem programu było otwarcie wystawy pt.: „600. 000 razy NIE” autorstwa Diego Audero, która dotyczyła  obozów jeńców włoskich na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W Liceum Katolickim odbyła się dyskusja  młodzieży z Ambasadorem  Włoch w Polsce JE Alessandro De Pedes
i autorem wystawy na temat „Zawsze możesz wybrać – Tak lub Nie”. Uroczystości związane z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Włoskiej przybliżyły  uczniom wiedzę o obozie jeńców włoskich w Białej Podlaskiej.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej