Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Ceny podręczników i numer konta

Zmiana numeru konta (od 26.03.2019)

NOWY NUMER KONTA
PKO BP SA Oddział I w Białej Podlaskiej
26 1020 1260 0000 0902 0159 2906
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
ul. Sportowa 7, 21- 500 Biała Podlaska
UWAGA!!!
W tytule wpłaty podajemy:
-imię i nazwisko ucznia,
-klasę,
– tytuł podręcznika, za który dokonana jest wpłata.
WAŻNE!!!
Za podręcznik uszkodzony, zniszczony, który nie jest zwrócony z różnych powodów rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłaty na w/w numer konta w kwocie wcześniej uzgodnionej z nauczycielem biblioteki szkolnej. 

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej