Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

           W bieżącym roku szkolnym również realizujemy przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. Czyste powietrze wokół nas adresowany do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ten jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia.

W trakcie realizacji założeń programu  Czyste powietrze wokół nas w oddziałach przedszkolnych 0a i 0b naszej szkoły, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Wykonywały między innymi ulotki i nalepki na temat szkodliwości dymu tytoniowego, elementy gazetek ściennych, które eksponowane były w pracowni, wzbogaciły również wiedzę na temat współczesnego problemu jakim jest smog.
W ramach podsumowania programu został zorganizowany przez
p. Grażynę Czernik oraz p. Mirosławę  Jakoniuk międzyoddziałowy konkurs plastyczny Nie pal przy mnie. Jury w składzie p. Edyta Hubczuk,  p. Zofia Lasiecka wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej