Czytaj – będziesz wielki! – zalety czytania książek.

Siedemnaście zalet czytania książki dla dzieci opracowała
Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. 

1. Książka pomaga nam rozwijać języki słownictwo.

Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei,

rozszerza naszą  świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję,
uczy budować obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach,

o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić.

Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7. Książka może stawiać pytania,

które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8. Książka uczy nas etyki.

Skłania do namysłu nad tym, co słuszne,
a co nie, co dobre, a co złe.

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość

i pomóc w zrozumieniu zależności.
10. Książka może udowodnić,

że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
że na problem da się spojrzeć  z różnych stron.

Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my,

że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji,

umacnia nasze poczucie własnej wartości.

12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie,

że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności.

Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.

Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos,

przynosi radość dzieciom i dorosłym.

Buduje pomost między pokoleniami.

16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą –

nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie.
To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane,

pokaże, ile może dać dobra literatura.

17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej