Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

#CzytajKonopnicką

Pragniemy zaprosić Was do akcji
# Czytaj Konopnicką.
Na czym będzie ona polegać?
Na czytaniu utworów naszej patronki Marii Konopnickiej i uwiecznieniu tego wydarzenia na filmiku lub mini e-booku.
Regulamin wyzwania:
Organizatorem akcji #CzytajKonopnicką jest Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
Cele wyzwania: 
– mobilizowanie uczniów i dorosłych do czytania,
– rozbudzanie pasji czytelniczych,
– rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,
– upowszechnianie utworów patronki szkoły,
– włączenie się w obchody Dnia Patronki Szkoły.
Zasady wyzwania:
Wyzwanie polega na nagraniu filmiku lub mini e- booka, na którym uwiecznione zostanie wydarzenie jakim jest czytanie przez autora lub współautora nagrania utworów M. Konopnickiej.
Wyzwanie może podjąć każdy: uczeń, rodzic, nauczyciel zarówno indywidualnie jak i grupowo (cała rodzina, rodzeństwo).
Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie trwania akcji.
Zgłoszone nagranie musi być zgodne z tematem wyzwania.
Do akcji można zgłaszać wyłącznie nagrania autorskie.
Możecie zgłaszać nagrania do wyzwania tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego.
Autorzy/współautorzy nagrań są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
Zgłoszenie nagrania do akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację wizerunku, głosu, danych osobowych
z podaniem imienia, nazwiska i klasy, a także prezentację nagrania na stronie internetowej szkoły.
Ramy czasowe wyzwania:
Czas trwania: od 25 kwietnia do 25 maja 2020r
Przekazanie wyzwania:
Biorąc udział w akcji #CzytajKonopnicką możesz „wyzwać kogoś na pojedynek”. Wystarczy na końcu nagrania „rzucić rękawicę” – wypowiadając słowa a teraz kolej na …tu wymieniamy imię i nazwisko – może wskazana przez Ciebie osoba ją podejmie.
Miłej zabawy!
Zgłoszenie nagrania:
Nagrania podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą z dopiskiem „Wyzwanie” należy przesyłać na jeden z poniższych adresów e-mail:
Nagrania po weryfikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce e-nauczanie.
Organizatorzy akcji:
Urszula Andrzejczuk
Iwona Juszczuk
Podejmij wyzwanie #CzytajKonopnicką!!!

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej