Dzień Przedszkolaka w SP3

Dnia 3.03.2011 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej gościło około 200 dzieci z Samorządowych Przedszkoli nr 6 i 11 oraz Niepublicznego Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka. Nauczyciele szkoły przygotowali milusińskim gościom wiele atrakcji. Maluszki brały udział w ciekawych zajęciach sportowych, muzycznych i zabawach integracyjnych. W „tłusty czwartek” nie mogło obyć się bez pączków, które przedszkolaki skonsumowały ze smakiem. Miłą niespodzianką była loteria fantowa, w której wygrywał nagrodę każdy los. Aby miłe wspomnienia z wizyty w Szkole Podstawowej nr 3 pozostały w pamięci każde dziecko otrzymało pamiątkowy folder.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej