Dzień Wielokulturowości w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Wielokulturowość w naszej szkole jest coraz bardziej widoczna. Stawia to przed nauczycielami, rodzicami nowe wyzwania. Szkoła odgrywa ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom od września 2015r. w naszej szkole realizowany był projekt ,,Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
w szkolnym środowisku wielokulturowym’’.
Podjęte działania zostały współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Miasta Biała Podlaska.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach plastycznych, wycieczkach po regionie, zajęciach integracyjnych. Poznali kulturę Gruzji, Armenii, Rosji, Ukrainy, Czeczenii i Rumunii.
Podsumowaniem podejmowanych działań był Dzień Wielokulturowości, który odbył się 04.11.2015r w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. W uroczystości brali udział uczniowie naszej szkoły w tym dzieci cudzoziemskie z Armenii, Czeczenii, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Rumunii.
Gościem honorowym był I zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, który wspólnie z dyrektor szkoły Panią Martą Cybulską – Demczuk wręczył nagrody i dyplomy uczniom wyróżnionym
w konkursach plastycznych.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej