Dziewczynka z zapałkami – musical w „Trójce”

24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej miało miejsce historyczne wydarzenie – został wystawiony pierwszy musical p.t. „Dziewczynka z zapałkami”. Jest on wynikiem zaangażowania utalentowanych artystycznie uczniów z klas IV – VII oraz nauczycieli z pasją.

Inspiracją inscenizacji były święta Bożego Narodzenia, zima oraz chęć pokazania dorobku grupy uczniów uczestniczących w zajęciach umuzykalniających odbywających się na terenie szkoły.  Przedsięwzięcia tego podjęła się nauczycielka muzyki i instruktorka tych zajęć p. Zofia Lasiecka, sporządzając scenariusz zawierający treść nawiązującą do baśni H. Ch. Andersena, w którym ponadto znalazły się śpiew i taniec. Musical powstał przy współpracy z p. Edytą Tarantowicz, prowadzącą grupę gimnastyczek, także z klas I – III, p. Edytą Hubczuk, która przygotowała profesjonalną scenografię i p. Wojciechem Tokarskim pełniącym rolę realizatora dźwięku i osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie całego spektaklu. Mimo wielu przeszkód spowodowanych głównie dużą absencją chorobową uczniów, powstało niezwykłe przedstawienie emanujące energią, radością i dużą wrażliwością artystów. Gromkie brawa, które rozległy się po zakończonym występie, nagrodziły wysiłek wszystkich twórców i aktorów musicalu, którym udało się zaangażować dzieci i młodzież z różnych grup wiekowych, które wspólnie przygotowały wspaniałe widowisko. Mamy nadzieję, że w przyszłości powstaną kolejne.

Foto: Marek Kubiszewski

« 1 z 3 »
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej