Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

„Dzień Profilaktyki”

Dnia 13.05.2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej pod hasłem „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” odbędzie się „Dzień Profilaktyki”. Impreza podsumuje działania profilaktyczne dotyczące dopalaczy i narkotyków. „Dzień Profilaktyki” ma na celu uświadomienie rodzicom i uczniom, że zażywanie substancji uzależniających stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W trakcie apelu zaprezentowane będą działania realizowane w ramach szkolnej profilaktyki m.in

– prezentacja multimedialna dotycząca narkotyków oraz emisja filmu STOP – dopalaczom

– występ grupy teatralnej

– wręczenie nagród laureatom konkursów plastycznych i literackich

Istotnym elementem projektu sa spotkania w dniach 9.05 i 10.05.2011r. o godzinie 16:00 rodziców i uczniów klas IV – VI z psychologiem terapeutą mgr Moniką Segeniewicz. W trakcie prelekcji zostaną przekazane informacje na temat:

– rodzajów narkotyków

– ogólnodostępnych środków uzależniających

– zachowań po zażyciu narkotyków

– punktów informacyjnych zajmujących się problemami uzależnia.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej