EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie klas 8,

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej odbędzie się zgodnie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 2019

 

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek)
(sala gimnastyczna, sala nr 5, sala nr 3)

matematyka – 16 kwietnia 2019 (wtorek)
(sala gimnastyczna, sala nr 5, sala nr 3)

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 (środa)
(sala gimnastyczna, sala nr 5, sala nr 3, sala nr 4, sala nr 17)

 

  • Uczniowie w/w dniach przychodzą o godzinie 8:00, do wyznaczonych sal, zgodnie z wywieszoną listą zdających w danym dniu. Listy każdego dnia będą aktualizowane i będą na drzwiach sal, w których odbędzie się egzamin.

 

  • Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory tj.:
    – w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych)
    – dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

 

  • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość
    (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

 

  • Zdający nie mogą wnosić ani korzystać w salach egzaminacyjnych z urządzeń telekomunikacyjnych albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach.


Drodzy Uczniowie życzymy powodzenia podczas egzaminu.

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej