II konkurs plastyczny, OWOCOWO ZNACZY ZDROWO

U W A G A ! ! !
ŚWIETLICA SZKOLNA OGŁASZA
II KONKURS PLASTYCZNY
OWOCOWO ZNACZY ZDROWO.
KTO JE WARZYWA TEN WYGRYWA. ŻEBY W PEŁNI ZDROWYM BYĆ, TRZEBA MLEKO CO DZIEŃ PIĆ.
KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS I-V I  MA NA CELU PROMOCJĘ ŚWIADOMEGO, ZDROWEGO ŻYWIENIA W MYŚL ZASADY JESTEŚ TYM, CO JESZ.
PRACE W DOWOLNYM FORMACIE ORAZ TECHNICE WYKONANIA NALEŻY SKŁADAĆ DO PANI IWONNY ZAREMBY ORAZ TOMASZA KĘDZIORY  DO DNIA 04 CZERWCA 2018 ROKU. PODSUMOWANIE KONKURSU NASTĄPI W DNIU
07 CZERWCA 2018 ROKU
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA DUŻEJ PRZERWIE 12.25-12.45
. PRZEWIDZIANE NAGRODY ORAZ DYPLOMY DLA NAJWYŻEJ OCENIONYCH TRZECH PRAC.

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej