II Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Rady Rodziców Szkół
województwa lubelskiego

Lubelski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają Dyrektorów Szkół oraz Rady Rodziców szkół województwa lubelskiego do udziału w II Lubelskiej Regionalnej konferencji Rad Rodziców.

Konferencja odbędzie się w Lublinie, 03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 9.30 – 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji (Dyrektor szkoły plus jeden przedstawiciel Rady Rodziców) prosimy o wypełnienie do dnia 22.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego – https://www.interankiety.pl/i/kvAxPOjQ Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców.”

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Zarządem Fundacji „Rodzice Szkole”: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
lub bezpośrednio z koordynatorem w Fundacji „Rodzice Szkole”: uwaga! zmiana koordynatora Beata Ziewiec, tel.: 661-…….-61, adres e-mail: beata.m…….gmail.com Bartosz Opaśnik, tel. 786 839 129, e-mail: bopasnik@gmail.com

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej