Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

INFORMACJA – Rekrutacja dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych 2020/2021

Szanowni Rodzice Kandydatów!

W dniu 21 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Publikacja nastąpi także na stronach internetowych szkół podstawowych.

W przypadku zakwalifikowania Państwa dziecka do szkoły należy taką informację potwierdzić telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail szkoły. Potwierdzenie woli będzie możliwe od dnia 21 kwietnia 2020 r. od godziny 13.00 do 24 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Pisemne oświadczenie woli, będzie można dostarczyć po odwieszeniu zajęć w szkołach.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 na stronach internetowych szkół  podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W razie jakichkolwiek pytań czy trudności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą podstawową.

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej