IV Edycja „Można inaczej”

W dniach 14.06 – 18.06.2010r. Już po raz czwarty grupa z klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej wyjechała na wycieczkę o charakterze profilaktyczno – sportowym. Tym razem nasze drogi wiodły do Zakopanego. Działanie Jolanty Górskiej i Kingi Dylawerskiej – Wójtowicz są częścią gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanego przez miasto. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzania Chęcin, Krakowa i Zakopanego. Dzieci były zauroczone walorami Doliny Kościeliskiej. Urzekła ich również panorama Morskiego Oka i widok z Gubałówki. W trakcie marszu uczniowie przyswoili sobie umiejętności chodzenia z kijkami nordic walking (użyczonych przez TKKF „Krzna”). Wiele radości dostarczył dzieciom pobyt w parku wodnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorem realizowana była teoretyczna część programu „Można inaczej”. Najwytrwalsi rozgrywali mecze koszykówki i zmagali się o mistrza gry w Jenge. Realizacja czwartej edycji programu profilaktyczno – sportowego możliwa była dzięki wsparciu: Urzędu Miasta Biała Podlaska, Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”, Bialskiej Lidze Kobiet, OPEN SOCJETY INSTYTUTE, Rotary Club Biała Podlaska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej