Jestem bezpieczny na drodze

W październiku odbył się konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” adresowany do uczniów klas 0- III, zorganizowany przez Krystynę Wasilewską.

Cele konkursu:

– wdrażanie uczniów do prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym;

– wdrażanie do bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;

– rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Wyniki konkursu:

klasy „0”:

I miejsce: Weronika Dzięcioł  –  kl. 0 b

II miejsce: Patrycja Czebreszuk – kl. 0 c

III miejsce: Amelia Świeczak – kl. 0 a

Wyróżnienie:

Dominika Zubelewicz – kl. 0 a

Piotr Szymoniuk – kl. 0 a

Marcel Bartosiewicz – kl. 0 b

Martyna Bujak – kl. 0 c

klasy „I”:

I miejsce: Wiktoria Żelisko – kl. I a

Paulina Jarmoszewicz – kl. I a

II miejsce: Kamila Prokopiuk – kl. I c

III miejsce: Krzysztof Sławiński – kl. I d

Wyróżnienie:

Natalia Czech – kl. I a

Iga Łuciuk – kl. I c

Dominika Kuźmiuk I c

klasy „II”:

I miejsce: Bartosz Lesiuk – kl. II b

II miejsce: Gabriel Wiczuk – kl. II d

III miejsce: Szymon Dębowski – kl. II a

Wyróżnienie:

Dawid Ochap – kl. II a

Aleksandra Choda – kl. II a

Jakub Karwowski – kl. II a

Patrycja Dorosz – kl. II b

Emilia Mazurek – kl. II b

Karolina Pikuła – kl. II b

Tomasz Kładź – kl. II d

klasy „III”:

I miejsce: Julia Tymoszuk – kl. III a

II miejsce: Sandra Cydejko – kl. III c

III miejsce: Alicja Ochrymiuk – kl. III a

Wyróżnienie: Sebastian Janiszek – kl. III a

GRATULUJEMY 🙂

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej