Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe – „Organizacja i realizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wyjazdy edukacyjne 3. Zapytanie ofertowe – „Organizacja i realizacja szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli/nauczycielek  Szkoły Podstawowej nr 3…

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.   1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Realizatorem projektu jest Gmina…

Szkoła kopalnią diamentów

Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie…

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej