Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia przyrodnicze projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” 19 maja 2018 uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Bałtowa. Koszt wyjazdu pokryty z dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Please follow and like us:

Uczniowie 2a podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Szkoła kopalnią diamnetów /School diamonds mine”

uczniowie 2a podczas zajęć realizowanych w ramach projektu "Szkoła kopalnią diamnetów /School diamonds mine"

Uczniowie 2a podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Szkoła kopalnią diamnetów /School diamonds mine”  samodzielnie wykonali preparaty i oglądali je pod mikroskopem. Zajęcia prowadzone przez panią Halinę Adamczyk. Please follow and like us:

„Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” – konsultacje z psychologiem

Szanowni Rodzice!  informujemy, że w ramach realizacji projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w szkole można skorzystać z  konsultacji z psychologiem. Oferta skierowana do rodziców i uczniów klas 1 oraz 4-7 poniedziałek: 8.00 –…

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe – „Organizacja i realizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wyjazdy edukacyjne 3. Zapytanie ofertowe – „Organizacja i realizacja szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli/nauczycielek  Szkoły Podstawowej nr 3…

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.   1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Realizatorem projektu jest Gmina…

Szkoła kopalnią diamentów

Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie…

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej