Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Wyjazd do Trojanowa w ramach projektu ,,Szkoła kopalnią diamentów”

18 maja 2019 roku w ramach realizacji projektu „Szkoła kopalnią diamnetów/School diamonds mine”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Please follow and like us:

Wyjazd edukacyjny do Leśniczówki w Zalutyniu

27 kwietnia 2019 roku w ramach realizacji projektu „Szkoła kopalnią diamnetów/School diamonds mine”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, uczniowie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Leśniczówki w Zalutyniu. Please follow and like us:

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – 7.05.2019

W dniu 7.05.2019 r. uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach laboratoryjnych z zakresu chemii, fizyki i biologii oraz zajęciach warsztatowych, a także wizytowali…

Deutsch ist super

W ramach zajęć projektu „Szkoła kopalnią diamentów” uczniowie klasy 7c w ciekawy sposób utrwalali wiedzę gramatyczną tworząc „żywe zdania”. Poszerzali także swoje słownictwo z tematu „Essen und Trinken” przygotowując wspólnie prezentację owoców z nazwami w języku niemieckim. Następnie wykonali sałatkę owocową i opracowali do niej przepis…

Spotkanie z biologią i chemią

Dnia 03.04.2019r w naszej szkole odbyły się pokazy chemiczne i biologiczne połączone z warsztatami, zorganizowane z inicjatywy pani A. Kasak oraz B. Tarasiuk. Pierwszą część – pokazy chemiczne przygotowali uczniowie z klasy 8 c i 8 b: Jakub Bojzan, Bartosz Zacharuk, Gabriel Miechowicz oraz Hubert…

Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia przyrodnicze projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” 19 maja 2018 uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Bałtowa. Koszt wyjazdu pokryty z dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej