Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Kiermasz świąteczny

Sprawozdanie z KIERMASZU „ŚWIATECZNY SEZAM” przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej

Dnia 14. 12. 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w  Białej Podlaskiej odbył się Kiermasz „Świąteczny Sezam”, którego celem było zapewnienie edukacyjnych zabaw w okresie przedświątecznym oraz pokazanie, że działając oszczędnie, wykorzystując własne zasoby i pomysłowość można uzyskać indywidualną lub zbiorową korzyść. Bawiąc się uczymy się gospodarności i wykorzystania własnych talentów.

Organizatorem były opiekunki SKO Krystyna Wasilewska – Zbucka, Urszula Nikoniuk oraz Katarzyna Więcek.

Kiermasz składał się z trzech części:

I.                   Konkurs na „Bożonarodzeniowy stroik”, „Własnoręcznie zdobioną bombkę” oraz „Kartę świąteczną”.

II.                Konkurs na „Najciekawszą część artystyczną”

III.             „Giełda przyjaznej wymiany” oraz próba przedsiębiorczości, czyli sprzedaż produktów wykonanych własnoręcznie.

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem został ogłoszony konkurs dla klas 0 – VI na „Świąteczną kartę”, „Bożonarodzeniowy stroik” i „Własnoręcznie zdobioną bombkę”.

Prace wykonano różnorodnymi technikami, jak widać na załączonych zdjęciach.

W kiermaszu wzięły udział 22 klasy . Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody, a prace zostały sprzedane.

Druga i trzecia część kiermaszu odbyły się w sali gimnastycznej, w trzech dwugodzinnych odsłonach.

Każda odsłona zaczynała się od uroczystego otwarcia prze p. Dyrektor.

Następnie klasy przygotowywały swoje stoiska do prezentacji i oceny przez kiermaszowe jury.

W dalszej kolejności uczniowie prezentowali przygotowaną przez siebie część artystyczną, która oceniana była przez jury oraz uczniów i opiekunów obecnych na sali.

Części artystyczne rozdzielone były przerwami, podczas których uczniowie dokonywali transakcji.

Po zakończeniu sprzedaży odbyło się komisyjne liczenie zarobionych pieniędzy.

Na zakończenie jury podsumowało punkty uzyskane w każdej części programu.

Klasa, która uzyskała największą liczbę punktów otrzymała tytuł „Grand Prix”, a klasa, która uzbierała największą kwotę ze sprzedanych produktów otrzymała tytuł  „Najbardziej przedsiębiorcza klasa w szkole”. Klasy te otrzymały dyplomy oraz dofinansowanie od SKO do wybranego przedsięwzięcia.

Kiermasz zaszczepił w wielu uczniach chęć pozyskiwania funduszy dla klasy oraz zmobilizował do myślenia nad różnymi formami przedsiębiorczości.

„Grand Prix” otrzymała klasa VI e, tytuł „Najbardziej przedsiębiorcza klasa w szkole otrzymała klasa VI c

Najbardziej przedsiębiorczą klasą wśród klas I okazała się klasa I d,

wśród klas II – II b,

wśród klas III – III a,

wśród klas IV – IV c

wśród klas V – V b.

Łączna suma pieniędzy uzyskanych podczas kiermaszu wynosi 1124 zł.

kiermasz

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej