Koncert Mikołajkowy w Sali Kongresowej

Dnia 6 grudnia 2010 roku, uczniowie klas  VI a, VI b, V d i IV a  wzięli udział w Koncercie Mikołajkowym pt „Pięć złotych minut, czyli zabawa na 112”. Koncert odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie. Uczniowie bawili się wraz z koleżankami i kolegami z całej Polski przy przebojach takich wykonawców jak: Marina, Czarno-Czarni, Big Day i Volver. W świat iluzji i czarów wprowadził ich Maciej Polk w swoim magicz

nym programie. Koncert zakończył wspaniały pokaz laserów.

Uczniowie odwiedzili również centrum handlowe „Złote Tarasy”, gdzie dokonali drobnych zakupów. Na trasie do Białej Podlaskiej nie mogło zabraknąć restauracji MC Donald. W dobrych nastrojach uczniowie wrócili do domu.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele: p. Anna Sudewicz, p. Agnieszka Welik, p. Katarzyna Więcek i p. Tomasz Szpura.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej