KONKURS HISTORYCZNY „Czy znasz dzieje Południowego Podlasia?”

 KONKURS  HISTORYCZNY
Czy znasz dzieje Południowego Podlasia?

Organizator:

          Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Cele konkursu:

          wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie;
          umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich;
          motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z historii i sztuki;
          umacnianie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

Organizacja:

Konkurs będzie przebiegał w dwu etapach:

          I etap pisemny, pierwsza dekada marca 2018 r.;
          II etap ustny, trzecia dekada marca 2018 r.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sali nr 16 (w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej). Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa, do 12 lutego 2018 roku, u nauczycieli historii. Uczniowie biorący udział w konkursie historycznym winni wykazać się gruntownym opanowaniem treści zawartych w zalecanej literaturze przedmiotu z zakresu historii i sztuki. Pisemny test zbudowany z różnych typów zadań służących sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia. Do eliminacji II stopnia zostanie dopuszczonych 10 uczestników, którzy otrzymają najwyższą punktację. Informacje o zakwalifikowaniu uczniów i dokładnym terminie II etapu konkursu przekazane zostaną przez nauczycieli historii oraz zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

Literatura przedmiotu:

          Antoni Jodłowski, Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 1999;
          Antoni Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej Lubelszczyzny, Biała Podlaska 2002;
          Antoni Jodłowski, Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach, Biała Podlaska, 2001;
          Anna Kubiak, Biała na Podlasiu, Biała Podlaska 2002;
          Antoni Jodłowski, Pomniki i tablice pamiątkowe w Białej Podl., Biała Podlaska 2005;
          Dariusz Sikora, Ruch oporu w powiecie bialskim 1939 – 1944, Biała Podlaska 2005.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej