KONKURS – Nauczyciel Na Medal 2018

Kurier Lubelski zorganizował plebiscyt NAUCZYCIEL NA MEDAL 2018 pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego,
aby docenić pracę nauczycieli  oraz wyróżnić najlepszych w swoim fachu. Tytuły oraz nagrody otrzymają najlepsi pedagodzy z całego województwa.
Celem akcji jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli, takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę,
lecz także posiadają umiejętność nawiązywania dobrych relacji z uczniami, są darzeni sympatią, autorytetem i szacunkiem.
Nauczyciele z pasją… to Ci, którzy zjednują sobie uczniów i ich rodziców cierpliwością i serdecznością, tacy, którzy są dobrymi wychowawcami. 
Czterech nauczycieli z naszej szkoły zostało nominowanych do konkursu. 
Głosowanie trwa do 20.11 (wtorek) do godz. 20.00. 
Głos można oddać, wysyłając SMS> Koszt 2,46 zł z VAT
Nauczyciele nominowani w konkursie:
– Matusz Małgorzata ( nauczyciel klas 1-3/ edukacja wczesnoszkolna)
ż
eby zagłosować, wyślij SMS o treści: LNM.357 na numer 72355
– Hołub Monika ( nauczyciel klas 4-8/ język angielski)
ż
eby zagłosować, wyślij SMS o treści: LNB.454 na numer 72355
– Tarasiuk Beata (nauczyciel klas 4-8/ biologia, przyroda)
ż
eby zagłosować, wyślij SMS o treści:  LNB.4 na numer 72355
–  Michalczuk Mariusz (nauczyciel klas 4-8/ wychowanie fizyczne)
ż
eby zagłosować, wyślij SMS o treści: LNB.359 na numer 72355
Wyniki głosowania można śledzić na stronie internetowej:
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej