Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”

Dnia 13 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej LSCDN oddział w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”, przeznaczonego dla klas młodszych szkół podstawowych powiatu bialskiego zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej. Celem konkursu było zinspirowanie i zachęcenie najmłodszych dzieci do poznania sługi Bożego Jana Pawła II. Spośród 186 prac z 17 szkół wyróżniono 2 prace naszych uczennic Alicji Ochrymiuk z klasy III a, wych. Jolanta Romaniuk i Julii Romaniuk z klasy III d, wych. Barbara Niczyporowicz. Uroczystość uświetniła wystawa prac oraz emisja filmu animowanego pt. „Jan Paweł – historia papieża Polaka”.

Gratulujemy.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej