KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”

Henryk Sienkiewicz

Dnia 17 listopada 2010 roku odbyła się IV edycja Recytatorskiego Konkursu Poezji Patriotycznej.

Wzięło w nim udział 34 uczniów klas IV-VI, którzy wykazali się dużym poczuciem świadomości narodowej i niemałą odwagą.

Konkurs przygotowały p. Dorota Chrabska, p. Agnieszka Kuna.

Laureatami zostali:

I miejsce

Daniluk Julia kl IV b, Kowalczyk Monika kl IV d

II miejsce

Bylina Aleksandra kl VI b

III miejsce

Mojs Karol kl V

Wyróżnienia otrzymali:

Pradiuch Żaneta kl IV d

Tomczak Małgorzata kl IV b

Sobota Wiktoria kl IV c

Sławińska Beata kl IV c

Myśliwiec Aleksandra kl V a

Lisowska Aleksandra kl V b

Chajczuk Mateusz kl VI b

Nazarewicz Aleksandra kl VI c

Kołaczkowski Rafał kl VI e

Uczstnicy konkursu:

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej