Konkurs z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

„WIWAT MAJ, TRZECI  MAJ”

 Organizator:

 • Nauczyciele historii
 1. Cele konkursu:

Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja,
 • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 • propagowanie obchodów świąt narodowych,
 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 2. Tematyka prac powinna obejmować:
 1. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, można nawiązać do obecnej Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku.
 1. Technika wykonania pracy: dowolna.
 2. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4.
 3. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając imię, nazwisko, klasę.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 1. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy złożyć do nauczycieli historii do dnia 24 kwietnia 2019 roku (środa)
do godz. 14:00.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu

            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 29 kwietnia 2019 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 30 kwietnia 2019 roku podczas szkolnych uroczystości z okazji obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się w hali sportowej naszej szkoły.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej