Likwidacja Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie

Uchwały nr 1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
z dnia 6 lutego 2019 roku oraz postanowienia Sądu rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

Likwidatorem stowarzyszenia zostały ustanowione osoby: Maria Buszczyńska-Żuk, Krzysztof Zając

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie od 30.05.2019 roku do 12.06.2019 roku na podany powyżej adres.

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej