Międzyszkolny konkurs matematyczny

Dnia 5 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny „Myślenie w cenie”. Wzięło w nim udział 62 uczniów m.in. ze Szkoły Podstawowej z Cicibora Dużego, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 z Białej Podlaskiej w tym 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Konkurs był podzielony na dwie grupy wiekowe: klasy piąte i klasy szóste. Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali zadania w formie zadań zamkniętych (do wybrania jedna prawidłowa odpowiedź) oraz dwa zadania otwarte. Po sprawdzeniu prac, wyłoniono zwycięzców.

W kategorii klas piątych:

I miejsce – Aleksandra Martyniuk SP3

II miejsce – Julia Młodzianowska SP w Ciciborze Dużym

III miejsce – Mateusz Choda SP3

W kategorii klas szóstych:

I miejsce – Zofia Maksymiuk SP6

II miejsce – Anna Pyrka SP6

III miejsce – Jan Michalak SP w Ciciborze Dużym

Nad całością konkursu czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca: Monika Gadomska – Wiśniewska SP3

Członek: Aneta Dudziuk – Bańka SP6

Członek: Grażyna Owerko SP w Ciciborze Dużym

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej