MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW! FINAŁ MIASTA

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW! FINAŁ MIASTA

MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW! FINAŁ MIASTA

Dnia 14 marca 2018r. w naszej Szkole odbył się Finał Miasta Biała Podlaska w Mini Piłce Ręcznej chłopców w ramach Igrzysk Dzieci. Do rywalizacji o awans stanęły drużyny z SP 1, SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9 i SP 3 w składzie: Dominik Danelski, Norbert Artemiuk, Kacper Polok, Kacper Leżański, Bartek Ossowski, Maksymilian Mierzwiński, Karol Matwiejuk,Wojtek Drożdż, Joachim Urban, Adam Kwiatkowski, Sjerhi Rysiev, Cezary Kiryczyński, Szymon Koprianiuk, Patryk Raczkowski. Nasi piłkarze ręczni wywalczyli I miejsce , Puchar Bialskiego  Związku Sportowego oraz awans do finału rejonu, który odbędzie się 27 marca, również w naszej szkole. Trenerami chłopców są Marek Kubiszewski i Marcin Stefaniec.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!

« 1 z 2 »
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej