Niecodzienna lekcja historii klasy V a

Zapalili znicz bohaterom

Z okazji zbliżających się świąt Wszystkich Świętych, w czwartek 28 października 2010 roku, klasa V a pod opieką wychowawcy dr Dariusza Sikory, odbyła pieszą wycieczkę po Białej Podlaskiej. Trasa obejmowała: zwiedzanie Oddziału Martyrologiczno-Historycznego Muzeum Południowego Podlasia; pomnik zamordowanych jeńców włoskich na cmentarzu wojennym żołnierzy włoskich z II wojny światowej (ul. Włoska); pomnik ku czci ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim (ul. Nowa); groby żołnierzy polskich na cmentarzu katolickim (ul. Janowska). Wędrówkę po mieście młodzież rozpoczęła od zwiedzania wystawy „Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939 – 1944”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ekspozycją, a także dowiedzieć się o wydarzeniach wojennych w Białej Podlaskiej, w których brali udział polegli i zamordowani.

Przy pomnikach i na cmentarzu pozostawiono zapalone znicze, które były symbolem naszej pamięci o zmarłych. Uczniowie poznali część historii II wojny światowej poprzez losy ludności Białej Podlaskiej. Program wycieczki miał na celu  przypomnienie uczniom
o obowiązku zachowania pamięci o bohaterach.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej