Odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Dnia 13 października 2010r. w Zespole Szkół nr1 im. Komisji Edukacji Narodowej

w Białej Podlaskiej odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W dowód uznania nauczycielom naszej szkoły zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

Barbara Niczyporowicz

Wojciech Tokarski

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

Mirosława Jakoniuk

Małgorzata Matusz

Dorota Żelazowska

Brązowy Krzyż Zasługi:

Kinga Dylawerska- Wójtowicz

Jolanta Górska

Edyta Hubczyk

Renata Trynkiewicz

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Urszula Nikoniuk

Krystyna Wasilewska- Zbucka

Mariusz Michalczuk

Nagroda Kuratora Oświaty:

Edyta Szymoniuk

Nagroda Prezydenta Miasta:

Edyta Tarantowicz

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej