Pragnienia i oczekiwania dziecka kierowane do rodziców!!!!

Jestem na drodze do dojrzałości, niezależności, a więc mam   5-10-15…. lat i często:

 • widzę tylko swoje potrzeby i pragnienia

 • długo przyzwyczajam się do obowiązków, systematyczności

 • czuję się niezrozumiane, niekochane, zranione

 • nie potrafię radzić sobie z niepowodzeniami, trudnościami, zwrócić się o pomoc

 • mam problem z samoakceptacją, boję się odrzucenia kolegów, grupy

 • nie znoszę krytyki, porównywania z rówieśnikami, pouczania, żądań, kontroli, epitetów, oschłości- to mnie zawstydza, załamuje, czyni ofiarą

 • wulgaryzmy w moich ustach oznaczają niemoc, zagubienie, brak wiary w siebie, brak ambicji

 • potrafię przejrzeć rodziców na wskroś, są naiwni i bezradni, kiedy krzyczą irytują się, wściekają

 • jestem podatne na manipulację, na konformizm.

 

Rodzice moje życie w dużym stopniu zależy od Was!!!!

 

 

RODZICE!!! CZEKAM NA WASZĄ POMOC!!!!

 • pragnę być kochane, akceptowane, czuć się bezpieczne

 • oczekuję wsparcia  w organizacji dnia, w kontaktach z rówieśnikami, w budowaniu zaufania

 • oczekuję rozmów na tematy życiowe (mądrość, optymizm, praca, humor, zabawa)

 • potrzebuję obowiązków, pracy na rzecz innych, satysfakcji, stanowczości

 • oczekuję oceny moich czynów – nie siebie

 • potrzebują słuchania i usłyszenia mnie, współdziałania , nabierania dystansu, możliwości dokonywania wyboru i ponoszenia konsekwencji

 • potrzebuję odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania , autentycznie cieszyć się w grupie rówieśników, mieć szacunek do siebie i innych

 • chcę widzieć głębiej, wyraźniej i lepiej czytać świat

 • pragnę zrozumieć, że nie ma piękna poza dobrem, prawdą, miłością

 • chcę umieć odróżniać dobro od zła, być odpowiedzialnym i niezależnym

 • pragnę odczuwać dumę i radość moich najbliższych.

RODZICE, MÓJ LOS JEST W WASZYCH JAKŻE ODPOWIEDZIALNYCH RĘKACH!!!!!

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej