Podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018

Podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii

Dziękujemy wszystkim, którzy w pierwszym półroczu
roku szkolnego 2017/2018
aktywnie włączyli się
do akcji zbiórki zużytych baterii i akumulatorków
w celu ochrony naszego środowiska!!!

To dzięki Państwa zaangażowaniu – rodziców, uczniów, nauczycieli i przyjaciół naszej szkoły udało nam się zebrać 10 pełnych pudełek.

Kolejny raz przystąpiliśmy do III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,EDUKUJEMY – POMAGAMY’’ zorganizowanego dla wszystkich placówek oświatowych na terenie całej Polski przez Organizację Odzysku S.A. w Warszawie, który to konkurs chcielibyśmy wygrać.

Celem  akcji zbiórki  zużytych  baterii – akumulatorków jest wyrobienie nawyków selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i ich rodziców oraz propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dane społeczeństwo – uczniowie,  rodzice, nauczyciele.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii. W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in. ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolity, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu.

Czy wiesz, że jedna bateria guzikowa może skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody?

Przypominamy, że akcja trwa nadal. Liczymy na aktywne zaangażowanie w ochronę środowiska.

Dla najbardziej zaangażowanych uczniów na koniec roku szkolnego przewidziane są dyplomy i nagrody!!!

 

 

Koordynator Szkolnej Organizacji REBA

                                                                          Halina Adamczyk

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej