Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2009/2010

Dnia 08.11.2010 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2009/2010 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej Marta Cybulska – Demczuk powitała zaproszonych gości wśród których znaleźli się: Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Waldemar Godlewski – Wice Prezydent Miasta Biała Podlaska, Anna Kaliszuk – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Maciej Kosik – Przewodniczący Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsi sportowcy i media.  Szkoły, które zdobyły najwięcej punktów rywalizacji sportowej otrzymały pamiątkowe puchary. Zostały przyznane również listy gratulacyjne nauczycielom za wyniki sportowe w finałach wojewódzkic i ogólnopolskich. Całą uroczystość uatrakcyjniały występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej (tańce, śpiew, pokazy gimnastyczne, taekwon-do, cheearladers, gry zespołowe) – przygotowane przez nauczycieli SP3: B. Tarasiuk, K. Dylawerską – Wójtowicz, E. Tarantowicz, M. Michalczuka, M. Biegajło. Koordynator imprezy BSZS – E. Tarantowicz, dekoracje – R. Trynkiewicz, D. Pytka, nagłośnienie – W. Tokarski.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej