PRACOWNIA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Pracownia biologiczno – chemiczna została utworzona z funduszy  pozyskanych w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018: VII. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani wicedyrektor Monika Owczaruk. Dofinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.:”Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” finansowanego w ramach RPOWL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9-12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. W klasie oprócz nowoczesnego sprzętu znajduje się stół do doświadczeń, dygestorium, nowoczesna szafka do przechowywania odczynników, modele i wiele specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej