Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Próbny egzamin ósmoklasisty w formie zdalnej ____30.03 – 01.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Próba zostanie przeprowadzona zdalnie.

 

Egzamin próbny jest dla wszystkich chętnych uczniów.

 

Arkusze do egzaminu próbnego

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz stronie internetowej naszej szkoły w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie i rodzice

Arkusze egzaminacyjne należy pobrać w dniu egzaminu ze  strony CKE, wybranej OKE lub strony internetowej naszej szkoły.

Po rozwiązaniu  zadań w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (każdy arkusz określa czas pracy) uczeń  zapisuje swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, tj.:

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).

Kontakt z nauczycielem

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do  wychowawcy najpóźniej do godziny 11:00 w dniu, w którym odbywa się dana część egzaminu (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatoryo egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjnez poszczególnych przedmiotów
 • arkuszepierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkuszeegzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmyo egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej