Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej ,,Czyste Powietrze Wokół Nas’’

W roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach  przedszkolnych  realizowany jest program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas.’’

 Założenia programu:

1.Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2.Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców  i opiekunów.

3.Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4.Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5.Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Cele główne programu:

1.Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycji na  dym tytoniowy.

2.Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy

przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich

tytoń.

 Cele szczegółowe programu:

1.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu

papierosowego.

3.Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

Struktura programu.

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

          1. Wycieczka.

          2. Co i dlaczego dymi.

          3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

          4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

          5. Jak unikać dymu papierosowego?

                                                         Koordynator: Halina Adamczyk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej