REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  EKOLOGICZNO – PLASTYCZNEGO   „Plakat o tematyce ekologicznej zachęcający do zbierania baterii ’’

 

 Cele konkursu:

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie prawidłowego

postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i  akumulatorów.

 1. Zachęcanie  uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska.
 2. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności

twórczej.

 1. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form

artystycznego wyrazu.

Zakres tematyczny

Zadaniem  uczniów  zgłaszających się do konkursu  jest  wykonanie dowolną techniką plastyczną lub techniczną: (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itp.) autorskiego plakatu
o tematyce ekologicznej zachęcający do zbierania  baterii,
ponieważ właściwa ich zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów kl. I-VII i zostanie rozstrzygnięty
w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie kl. I – III,

II kategoria – uczniowie kl. IV – VII.

Zasady uczestnictwa:

 1. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką na papierze w formacie A3 lub A4.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace wykonane wyłącznie indywidualnie
  i samodzielnie.
 3. Praca zgłoszona do konkursu musi na odwrocie zawierać dokładne dane ucznia:
 • Imię i nazwisko oraz klasę.

Termin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 03 do 26.04 2018r.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć

–  do sali B do p. Haliny Adamczyk –klasy I – III,

 • do  świetlicy do p. Tomasza Kędziory – klasy IV- VII

Zasady oceny prac konkursowych

Prace  będą  oceniane  według  następujących  kryteriów:
• związek pracy z tematem konkursu,
• wartość artystyczna i oryginalność pracy.

Rozstrzygnięcie  konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w kwietniu  2018r. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie uczniowskiej. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Organizatorzy: Halina Adamczyk, Hassan Hayeshi, Iwona Sucharzewska, Violetta Kozaczuk – Kuźmicz, Tomasz Kędziora.                                           

                                                                          Serdecznie zapraszamy

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej