REKRUTACJA 2019/2020 – Klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczyna się okres rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

  • w dniach od 25 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r. do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie ,,zgłoszenia”;
  • nabór na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu – postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbędzie się w dniach od 18 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. na ,,wniosek” rodziców.

 ,,Zgłoszenia” i ,,wnioski” przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Poniżej treść ZARZĄDZENIA NR 14/19 PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska oraz pozostałe dokumenty – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

Zgloszenie do kl.1 dziecka obwodowego 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 14-19 rekrutacja – klasy 1

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Wniosek o przyjecie do kl. I dziecka spoza obwodu 2019 r.

oswiadczenie_2019_1_zamieszkanie_bp

oswiadczenie_2019_2_rodzenstwo

oswiadczenie_2019_3_ SP

oswiadczenie_2019_4_miejsce_pracy

oswiadczenie_2019_5_zamieszkanie_obwod

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Potwierdzenie_złozenia_wniosku_2019

Uchwała Rady Miasta nr XXVII-37-17 kryteria – kl.I. SP

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej