REKRUTACJA 2019/2020 – Oddział przedszkolny

Szanowni Państwo!

Dnia 8 kwietnia 2019 r., o godz. 13.00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 12 kwietnia 2019r., do godz.15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją
z miejsca w jednostce.

W dniu 17 kwietnia 2019 r., o godz. 13.00 zostaną  wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Potwierdzenie_woli_2019

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2019/2020:

  • Dzieci kontynuujące edukację w oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie  01 – 15 lutego 2019 r.
  • Nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 4 marca 2019 r.Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.
  • System zostanie uruchomiony 4 marca 2019 roku o godz. 8.00.  
  •  Link do systemu rekrutacji:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

  • Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego na stronie internetowej pod adresem:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

lub przez stronę internetową przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Osobista wizyta w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru będzie konieczna, aby złożyć wypełniony wniosek (wydrukowany z systemu i podpisany) wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli (przez system elektroniczny z konta dla rodzica lub bezpośrednio w placówce) zapisu dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 8 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

  

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca 2019 r.
godz. 8.00
do
19 marca 2019 r.
godz. 15.00
od 20 maja 2019 r.
godz. 8.00
do
31 maja 2019 r.
godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  

od 20 marca 2019 r.
do
2 kwietnia 2019 r.

 

od 3 czerwca 2019 r.
godz. 8.00
do
14 czerwca 2019 r.
godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 kwietnia 2019 r.
godz. 13.00
21 czerwca 2019 r.
godz. 13.00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 8 kwietnia 2019 r.
godz. 13.00
do
12 kwietnia 2019 r.
godz. 15.00
od 21 czerwca 2019 r.
godz. 13.00
do
26 czerwca 2019 r.
godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2019 r.
godz. 13.00
28 czerwca 2019 r.
godz. 13.00

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 12-19 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IV 25 19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

Oswiadczenie_rodzicow_o_uczeszczaniu_kandydata_do_przedszkola_2019 (1)

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_rodzicow_kandydata_2019 (1)

Oswiadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej_2019 (1)

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_do_wybranej_placowki_2019 (1)

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2019 (1)

Wniosek o przyjęcie kandydata

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej