Rekrutacja

Konkurs historyczny „Moje miasto – Biała Podlaska”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczyna się okres rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

  • w dniach od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia;

 

  • nabór na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu – postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbędzie się w dniach
    od 19 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r. na wniosek rodziców.

 

  • w dniach od 5 do 20 marca 2018 r. zapisy dzieci pięcio
    i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego – postępowanie rekrutacyjne na wniosek  rodziców.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

Obowiązkiem rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej  są objęte wszystkie dzieci 7 – letnie, natomiast obowiązkiem przedszkolnym – dzieci 6 – letnie.  Jednocześnie informujemy, że dzieci 6 – letnie mogą pójść do klasy pierwszej pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona elektronicznie. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do wypełnienia wniosku w wersji elektronicznej samodzielnie lub w sekretariacie szkoły korzystając z linku https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska  (system elektroniczny,  będzie aktywny 5 marca 2018 r.) oraz do złożenia w sekretariacie szkoły tego dokumentu w wersji papierowej.

                                                                                        Dyrektor szkoły

Marta Cybulska – Demczuk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej