Rzecznik Praw Ucznia

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia – pani Agnieszka Welik ogłasza konkurs 

„Każdemu, kto tonie należy podać rękę”- interpretacja słów Ireny Sendlerowej.

Cel:

– przybliżenie społeczności szkolnej postaci Ireny Sendlerowej w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2018 – Rokiem Ireny Sendlerowej

– kształcenie wśród uczniów empatii i wrażliwości na krzywdę innych

– rozwijanie inwencji twórczej uczniów

– upowszechnianie poszanowania praw człowieka

 Założenia konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej

nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Praca konkursowa powinna być sporządzona pismem komputerowym ( czcionka 12) do dwóch stron formatu A4.

 Termin złożenia prac do 06.11.2018 do p. Agnieszki Welik 

 

 

 Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia – pani Agnieszka Welik ogłasza konkurs plastyczny

„Wszyscy mamy równe prawa”

 Cel:

– upowszechnianie poszanowania praw człowieka

– rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności uczniów

– rozwijanie zdolności plastycznych

 Założenia konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach klasy 1-3  i 4 -6 .

Każdy uczeń może złożyć tylko jedna pracę.

Format pracy –  A4, technika dowolna.

 Termin złożenia prac do 10.11.2018 do p. Agnieszki Welik

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej