Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Natalia Buszczyńska-Żuk

Zastępca – Sebastian Czebreszuk

Skarbnik – Karolina Jaszczuk

Sekretarz – Zofia Kitaj

Sekcja kulturalno – oświatowa

Aleksandra Kurzajewska, Andżelika Andrzejewska, Zofia Kitaj, Karolina Juszczuk, Aleksandra Rozwadowska, Elżbieta Barylewska, Patrycja Zawieracz, Agata Łukaszuk, Kl. III Julia Welik, Patrycja Sucharzewska, Alicja Ochryniuk, Kacper Jeruzalski, Marcin Michalczuk

Sekcja porządkowa

Jakub Olichwirowicz, Jakub Pińczuk, Sebastian Czebreszuk

Sekcja dekoratorska

Karolina Jaszczuk, Natalia Buszczyńska-Żuk, Zofia Kitaj, Agata Lukaszuk, Kl. III Julia Romaniuk, Julia Patejuk

Sekcja obsługi technicznej

Dawid Sztorc, Krystian Stępniewski, Adrian Anduła, Michał Kulicki

Sekcja pomocy koleżeńskiej (Szkolny Klub Omnibus)

Gabriela Kaszewska, Weronika Kowieska, Wiktoria Symeczko,Aleksandra Nazarewicz,Agata Łukaszuk,Zofia Kitaj,Andżelika Andrzejewska,Patrycja Sucharzewska, Julia Welik, Paweł Korniluk, Magdalena Retman, Natalia Sarna, Agata Prokopiuk

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Anna Sudewicz, Agnieszka Welik, Iwona Sucharzewska

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej