Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Sukces uczniów z klasy III a

20 maja w Koszalinie rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Europa naszym wspólnym domem”.Konkurs skierowany był dzieci 5-6 letnich oraz do wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem IX Edycji tego konkursu było krzewienie idei jednoczącej się Europy oraz rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich, a także przybliżenie aspektów geograficznych i kulturowych Europy.
W kategorii prac „Polska w zjednoczonej Europie”:
I miejce zajął Gabriel Struk a III miejsce Alicja Ochrymiuk z klasy IIIa
Prace wykonali pod opieką wychowawczyni Jolanty Romaniuk.
Gratulujemy!

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej