„Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” – konsultacje z psychologiem

Szanowni Rodzice!

 informujemy, że w ramach realizacji projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine”

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w szkole można skorzystać z  konsultacji z psychologiem. Oferta skierowana do rodziców i uczniów klas 1 oraz 4-7
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 9.00 – 11.00
czwartek 13.00 – 17.00
Chęć spotkania z psychologiem proszę zgłaszać wychowawcy klasy.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej